Search

כיצד משפיעה המוזיקה על המוח?

Updated: Apr 2, 2021

בכתבה זו התראיין יוסי אשור לצד תלמידתו חוקרת המוח, הפסיכולוגית והמרצה לתחומי נוירו-פסיכולוגיה קוגניטיבית ד"ר חן ריידר על הקשר שבין למידת נגינה לבין שיפור תפקודים מוחיים קוגניטיביים

מוזיקה ומוח
.pdf
Download PDF • 10.07MB

16 views0 comments

Recent Posts

See All